banner
Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een onafhankelijke groep ouders en schoolmedewerkers. Beide geledingen zijn gekozen uit de groep die ze vertegenwoordigen. Door middel van de MR hebben ouders en schoolmedewerkers medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop de school wordt bestuurd. Globaal heeft de MR de volgende taken:

•         Bevorderen dat iedereen een gelijke behandeling krijgt.

•         Overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school.

•         Bevorderen van openheid en openbaarheid.

•         Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

De MR jaarkalender voor het schooljaar 2019 - 2020 is: 

01 okt 2019 - 1e MR bijeenkomst van het schooljaar 2019 - 2020

12 nov 2019 - 2e MR

10 dec 2019 - 3e MR

25 feb 2020 - 4e MR

24 mar 2020 - 5e MR

14 apr 2020 - 6e MR

12 mei 2020 - 7e MR

02 jun 2020 - 8e en laatste MR van het schooljaar 2019 - 2020