banner
Team

Naast de directie bestaat ons team uit groepsleerkrachten, een speciale leerkracht die leerlingen begeleidt die een zorgbeschikking of indicatie hebben gekregen,  de intern begeleider (ib-er), unitcoördinatoren die het eerste aanspreekpunt zijn voor de unit medewerkers, vakleerkrachten gymnastiek, een ict-er die zorg draagt voor het computeronderwijs op school, een administratief medewerker en een conciërge. Hiernaast werken er bij ons op school ieder jaar een aantal leerkrachten in opleiding (LIO). Collega’s die bijna de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs hebben afgerond. Op de PABO is deze bijna-leerkracht handelingsbekwaam genoeg geacht om zelfstandig voor de groep te mogen. Naast het werk ronden zij de opleiding af.