banner
Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet of later op school zal zijn, vragen wij u dit ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door te geven op: 036-5214791. Als uw kind zonder bericht afwezig is, bellen wij altijd naar huis.

Wilt u daarom het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent aan ons door geven en ook het telefoonnummer van een eventuele oppas?

Boodschappen m.b.t. absentie kunt u voor 8.00 uur ook inspreken op het antwoordapparaat. Vermeld dan duidelijk de reden van de absentie, de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

right_image