banner
Directie

De directie (Wim van Slijpe en Claudia Heusen) is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, pedagogische, didactische en organisatorische gang van zaken op school.

right_image