banner
Zorg

In de groep geeft de leerkracht eerst instructie aan de hele groep. De leerkracht legt uit en oefent samen met de leerlingen de leerstof in. Het is de bedoeling dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie. Na de instructie gaan de leerlingen aan het werk. De grootste groep leerlingen werkt aan een stevige basis. Tijdens het werk heeft de leerkracht tijd om leerlingen, die moeite hebben met de stof, extra te begeleiden. Deze extra hulp (aandacht en instructie) wordt  meestal gegeven in een kleine groep aan de instructietafel.  Voor sterke leerlingen zijn de opdrachten wat moeilijker. Deze opdrachten sluiten aan bij de les en zorgen voor  verdieping van de leerstof.  Deze leerlingen werken alleen, in duo’s of in een groepje aan de verdieping. Op deze wijze blijft de groep een geheel en krijgen alle leerlingen genoeg uitdaging.