banner
Brede Zorg

Brede Zorg

Op de @rchipel bestaat een vorm van breed onderwijs. Dat wil zeggen dat vrijwel ‘alle’ kinderen uit de buurt welkom zijn op onze school, ook leerlingen met een handicap of een beperking. Bij breed onderwijs wordt de specifieke hulp die het kind nodig heeft naar het kind gebracht in de gewone basisschool.
Als een leerling met een handicap of een beperking bij ons aangemeld wordt gaan we samen met de ouders bekijken of  wij in staat zijn het kind optimaal te begeleiden.