banner
Coöperatief leren

Coöperatief leren is een ander woord voor 'samenwerkend leren'. Een manier van leren waarbij het draait om samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. De opdrachten die de kinderen krijgen zijn zo ingericht dat leerlingen afhankelijk van elkaar zijn om de activiteit goed uit te voeren, ieders inzet is nodig. De praktijk leert dat deze manier van leren leidt tot betere resultaten, dat het kinderen motiveert, dat ze  beter samen leren werken en beter nadenken over taken die zij uit moeten voeren.