banner
Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) gaat over het omgaan met verschillen. Het is een werkwijze om de  kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen te verbeteren.

De belangrijkste uitgangspunten zijn: Uitgaan van de onderwijsbehoeften . Hiermee bedoelen we: “dat, wat een leerling nodig heeft om een doel te behalen”. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk uit te gaan van het positieve: van wat een leerling wél kan. Zo leren kinderen op de @rchipel ook om met verschillen om te gaan en te accepteren. Werken met groepsplannen;  hierdoor hebben de leerkrachten goed zicht op welke leerlingen extra uitleg of uitdaging nodig hebben. Een goede samenwerking tussen ouders, leerkracht en intern begeleider; De leraar is de onderwijsprofessional, maar u bent de ervaringsdeskundige! Klik hier voor nadere informatie.