banner
Interne begeleiders

Interne begeleiding: Roos (1-2-3; dins. dond, en vrij.), Juf Monique (4-5; maan, en dins,) en juf Moenia (6-7-8; maan, dins, dond en vrij) 

De intern begeleiders (IB'ers) coördineren en bewaken alle afspraken die gemaakt worden over de zorg omtrent een leerling. De intern begeleiders hebben tot taak om samen met de groepsleerkracht te bespreken hoe een kind met een specifieke onderwijsbehoefte verder in zijn/haar ontwikkeling geholpen kan worden. Dit kan gebeuren door een andere aanpak op school in de klas, maar ook is het mogelijk om deskundigen van buiten de school of bovenschools in te schakelen.

Soms wordt er, na overleg met ouders, een handelingsplan opgesteld, waarin beschreven wordt hoe een en ander vormgegeven wordt en wanneer er wordt geëvalueerd. Kinderen waarbij een specifieke aanpak nodig is worden regelmatig besproken tijdens leerling-groepsbesprekingen. Deze besprekingen staan meerdere keren  per jaar op de agenda. Alle gegevens van deze kinderen worden zorgvuldig geregistreerd en opgeslagen in een dossier. De ouders van deze kinderen worden uiteraard steeds op de hoogte gehouden.  Onze goede zorg is dan ook gebaseerd op een goede samenwerking tussen ouders, de leerling zelf, de leerkracht en de intern begeleider.

De IB-kantoren bevinden zich op de 1e verdieping, schuin links tegenover de lift.

right_image