banner
Ouders aan het woord

Mijn naam is Mireille en mijn zoon zit sinds 2014 met veel plezier op de @rchipel. Toen het tijd was om naar een basisschool uit te kijken, besloten we, net zoals elke andere ouder, een lijstje te maken. Uiteindelijk stonden er 3 scholen die aan onze criteria voldeden op ons lijstje. Het eerste gesprek, en aansluitend onderzoek naar de prestaties van de school, gaven meteen een goed gevoel. De hartelijkheid waarmee we werden ontvangen en de bevredigende antwoorden gaven uiteindelijk de doorslag.

Al heel gauw werd opgemerkt dat onze zoon waarschijnlijk meer uitdaging dan gemiddeld nodig had. Gelukkig werd hierop geanticipeerd. Hij is dan ook geplaatst in de zogeheten ‘Willie Wortel klas’. Zo is het mogelijk dat hij de basisaspecten van het onderwijs meekrijgt, maar ook uitgedaagd wordt om op een ander niveau zijn kunnen te laten zien. Momenteel zit hij in groep 3 en heeft hij het erg naar zijn zin.

Sinds kort wordt in de klas bij wijze van proef gebruik gemaakt van de app ‘Classdojo’. Op deze manier worden wij als ouders op een vrijere, luchtigere manier op de hoogte gehouden van het wel en wee in de klas. Een zeer fijne manier van communiceren. Een mooi technisch snufje toch?

Een grote school als de @rchipel kan niet draaien zonder hulpouders. Helaas is het met een fulltimebaan moeilijk hier altijd gehoor aan te geven. Als klassenmoeder ben ik niet altijd inzetbaar. Maar omdat ik lezen erg belangrijk vind in de ontwikkeling van een kind heb ik in het eerste en tweede jaar dat mijn zoon hier op school zat getracht mijn steentje bij te dragen door voorleesmoeder te zijn. Het afgelopen schooljaar ben ik op mijn parttime dag met veel plezier ‘biebjuf’ geweest.  Wat een genot om wekelijks bezig te zijn met deze geweldige boekenliefhebbers, van groep 1 t/m groep 8! Heerlijk als de kindjes weer langskomen om alweer een nieuw boekje te lenen.  En nog fijner als ze kunnen navertellen wat ze gelezen hebben. Je ziet de ontwikkeling van de kindjes met sprongen vooruit gaan.

Hulp in de bieb kunnen we altijd gebruiken, dus ben je enthousiast geworden na het lezen? Meld je dan aan bij de administratie. 

right_image