banner
Leerstof

Hoe kunnen wij als ouders ons kind thuis helpen? Een vraag die we regelmatig krijgen. Met de bijgevoegde links willen we hier een antwoord op proberen te geven, daar uw ondersteuning een waardevolle aanvulling kan betekenen voor het verder ontwikkelen van de talenten van uw kind(eren).

We hopen dat u met deze informatie met meer plezier en vertrouwen aan de slag kunt met uw kind. Liever 10 minuten per dag op een speelse manier oefenen, dan een uur verplicht aan tafel met een leerboek voor hun neus!

 

right_image